Truyện Pokemon Chi Đại Sư (Lâm Khê Điếu Tẩu)

Pokemon Chi Đại Sư

Pokemon Chi Đại Sư

Tác giả:
Lâm Khê Điếu Tẩu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bước lên đường đi
Mới nhất:
Chương 101: Giác ngộ thi đấu hợp lại, Thiên Tâm vs Kimura (2 năm trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 5 người đánh giá
Xuyên việt đến Pokemon Mew thế giới, huấn luyện Pokemon, khiêu chiến khu liên minh, trải qua khó khăn trắc trở, cuối cùng thành lập lên một cái có thể cùng liên minh ngang bằng một phương thế lực lớn, công thành lui thân. Đang cùng sủng vật sớm chiều làm bạn đồng thời không quên vung vung muội, giao giao hữu... Nhân sinh người thắng không ngoài như vậy đi? ? ? Ài ài ài, các ngươi đừng đánh ta...
ps:
- truyện mới ra hơn 100c
-thấy hay thì quăng np, kim đậu ủng hộ cvt nhé