Truyện Phù Đế (Quách Phá Nhi)

Phù Đế

Phù Đế

Tác giả:
Quách Phá Nhi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Ngũ Dương Khai Thái (1)
Mới nhất:
Chương 15: Sát hạch (2) (2 tuần trước)

Đánh giá

Thiên làm phù, trấn vạn thế, vì phù, diệu chúng sinh.

Tùy tiện tiểu phù, liền có thể lui ngũ tổ tám thánh.

Tiện tay một bút, liền có thể quét ngang tứ châu.

Ta họ Chu, tên Trang, một cái ưa thích vẽ phù tiểu tu sĩ!

-Cảnh giới: Nhân cảnh theo thứ tự từ thấp đến cao là: Linh đồ, Linh sĩ, linh sư, Linh sứ; Quân cảnh từ thấp đến cao là: Linh Tước, Linh Quân, Linh Hoàng, Linh Đế; Chân cảnh từ thấp đến cao là: Linh thông, Linh Chân, Linh Hiền, Linh Tiên; Thiên cảnh từ thấp đến cao là: Linh Tôn, Linh Thánh, Linh Thần, Linh Thiên.

Truyện rất cũ đã xuất bản thành sách của tác, tác đang đăng lại chương miễn phí nhưng không tìm thấy sách nên chắc chưa ai đọc qua nên cvt lại thôi...