Truyện Pháo Hôi Bất Tưởng Thuyết Thoại (Sung Điện Sáp Đầu)

Pháo Hôi Bất Tưởng Thuyết Thoại

Pháo Hôi Bất Tưởng Thuyết Thoại

Tác giả:
Sung Điện Sáp Đầu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 :. Điên cuồng ngôi sao đường
Mới nhất:
Chương : 41. Phương Thành Vũ hắc lịch sử (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Vượt qua thành mỗi cái Tiểu Thuyết Thế Giới pháo hôi, Lô Thiện chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm cái người qua đường, nhưng luôn có người muốn đem hắn kéo vào nội dung cốt truyện hố to. Vì mạng nhỏ nghĩ, Lô Thiện đành phải hơi chút phản kháng, nhưng phản kháng lấy phản kháng lấy không khỏi liền thành đại Boss. Lô Thiện: Ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng!

p/s: mới conver góp gạch xây nhà