Truyện One Punch Man No Kiri (Mybestfirend)

One Punch Man No Kiri

One Punch Man No Kiri

Tác giả:
Mybestfirend
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kiri, đó là tên của ta.
Mới nhất:
Chương 5: Công dã tràng, ân nhân dãy số. (4 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 12 người đánh giá
Kiri cười.

Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì hắn tương lai sẽ trở thành mạnh nhất anh hùng!

... Bỏ qua cái kia nhìn yếu bạo đầu trọc đang đi ngang qua đường.

Truyện Việt, đừng lầm thành Cv nhá.