Truyện One Piece Siêu Thần Phân Giải (Tửu Kê)

One Piece Siêu Thần Phân Giải

One Piece Siêu Thần Phân Giải

Tác giả:
Tửu Kê
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Siêu Thần Phân Giải Hệ Thống
Mới nhất:
Chương 40: Mera Mera no Mi năng lực giả (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Dừng truyện do ảnh (gốc bfaloo) bị lỗi xuống dòng và kỵ tự.