Truyện Nửa Đêm Hành Giả (Khai Dương Tiểu Sinh)

Nửa Đêm Hành Giả

Nửa Đêm Hành Giả

Tác giả:
Khai Dương Tiểu Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:【 kiều 】
Mới nhất:
Chương 27: 【 nam nguyệt hành 】 (6 tháng trước)

Đánh giá

Nửa đêm giờ Tý, đã là một ngày chi chung, cũng là một ngày chi thủy. Truyền thuyết lúc này sẽ có một cái lộ, từ nhân gian đi thông trời cao. Đây là một con lão thử nói cho ta bí mật. Nó làm ta đi chứng minh cái này truyền thuyết, cũng cho ta lấy cái tên, kêu Khai Dương…… Làm một người tam quan thực chính đô thị thanh niên, Khai Dương thám hiểm chi lữ đang ở kéo ra màn che!
----------------------

Mỗi ngày 5 chương