Truyện Nữ Phối Tại Thượng (Sanh Thư)

Nữ Phối Tại Thượng

Nữ Phối Tại Thượng

Tác giả:
Sanh Thư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Tiểu bàn muội thường ngày
Mới nhất:
Chương 1 : Tiểu bàn muội thường ngày (2 năm trước)

Đánh giá

Thức tỉnh trùng sinh, về tới cao trung năm đó. Cô gái mập nhỏ quyết định cụp đuôi hảo hảo làm người, viết lên một cái tốt đẹp ngày mai. Bất quá. . . Làm sao luôn có người trước nàng một bước chân đạp đóa đóa Bạch Liên Hoa còn tốt, tại cái này ảm đạm vô quang thời gian bên trong còn có một cái không tầm thường hắn