Truyện Nơi Này Có Yêu Quái (Nhất Tam Ngũ Thất Cửu)

Nơi Này Có Yêu Quái

Nơi Này Có Yêu Quái

Tác giả:
Nhất Tam Ngũ Thất Cửu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: sát nhân trong đêm
Mới nhất:
Chương 75: Vũ Vương xuất quan (2 tháng trước)

Đánh giá

Linh khí gió thổi qua, vạn vật tiến hóa, yêu quái tới rồi.

Nhân loại mất đi Trái Đất, bị buộc dời vào Thứ Nguyên Không Gian kéo dài hơi tàn.

Nhiều năm sau, nhân loại sáng tạo ra Chúa Cứu Thế hệ thống, đưa đến bốn trăm năm trước.

"Yêu quái đừng chạy, tới kiểm tra sức khỏe!"

"Yêu quái đứng lại, để cho ta cắt miếng thịt!"

Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 8, bình thường thiếu niên bước lên bảo vệ hòa bình thế giới, tiêu diệt dị tộc yêu ma con đường.