Truyện Nho Đạo Chư Thiên (Mặc Vũ Vân Sơn)

Nho Đạo Chư Thiên

Nho Đạo Chư Thiên

Tác giả:
Mặc Vũ Vân Sơn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: cô độc sa mạc hành giả
Mới nhất:
Chương 63: Ta thua, ta đứng (1 tuần trước)

Đánh giá

Cái gì là Nho đạo?

Nho, không phải triết học, không phải tông giáo, chính là người chỗ thiết yếu.

Đây là một cuốn trình bày làm người cùng tu hành tiểu thuyết