Truyện Nhất Thế Độc Tôn (Nguyệt Như Hỏa)

Nhất Thế Độc Tôn

Nhất Thế Độc Tôn

Tác giả:
Nguyệt Như Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thanh Vân kiếm nô (cầu đề cử cầu cất giữ)
Mới nhất:
Chương 1543: Tiểu Lâm đại nhân ta hiểu được! ! (cầu đề cử cầu cất giữ) (17 giờ trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 14 người đánh giá
Một sợi kiếm quang khóa lại tám đạo tuyệt thế hung hồn, Cùng Kỳ, Chúc Long, Côn Bằng, Đằng Xà. . .

Thiếu niên trong thân thể, là sao ẩn giấu đi như thế bí mật? Phong ấn xiềng xích, tầng tầng vỡ vụn. Chúc Long con mắt, Cùng Kỳ chi lực, Côn Bằng chi dực, Đằng Xà mị ảnh. . .

Mang cho hắn từng mục một nghịch thiên thần thông. Cả đời này, chỉ hỏi hôm nay, không cầu kiếp sau. Một kiếm này, đâm nát lăng tiêu, đạp phá cửu thiên!

✎﹏Cảnh giới: Võ Đạo, Tiên Thiên, Huyền Vũ, Tử Phủ, Thiên Phách,...
******* Cầu đánh giá 10 điểm!!!

******* Cầu nguyệt phiếu, đậu, bổ cáo lệnh, kim sa châu để bạo chương!!!.

********* Mình sẽ cố gắng ra nhanh để kịp tác. Mong mọi người ủng hộ :))