Truyện Nhân Viên Phát Thanh Giữa Các Hành Tinh (Vùi ở sơn thôn)

Nhân Viên Phát Thanh Giữa Các Hành Tinh

Nhân Viên Phát Thanh Giữa Các Hành Tinh

Tác giả:
Vùi ở sơn thôn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giữa các hành tinh hệ thống phát sóng trực tiếp
Mới nhất:
Chương 165: Sinh hóa người máy (4 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 8 người đánh giá
➼ Ngô Khải Phàm là trang web Đấu Miêu một vị nhân viên phát thanh, bởi vì trợ giúp người khác, sau cùng bị vu hãm, bị mất phát thanh viên công tác.

Kết quả ngoài ý muốn đạt được giữa các hành tinh truyền bá hệ thống, chỉ cần nắm giữ vũ trụ tiền, hắn liền có thể học tập đến các loại kỹ thuật , có thể từ trong khu mua sắm mua được các loại trâu bò thương phẩm.

Vì thu hoạch được vũ trụ tiền, Ngô Khải Phàm bắt đầu giữa các hành tinh phát sóng trực tiếp kiếm lời (lừa gạt) vũ trụ tiền, mua sắm kỹ thuật, ở địa cầu tiến hành đặc sắc (trang bức) phát sóng trực tiếp.

"Người của ta sinh, một ngày không phát sóng trực tiếp (trang bức), toàn thân khó chịu." ---- ---- Ngô Khải Phàm

.☠
P/s﹏✍
Không phải chuyên tu tiên có vài thứ bom hay địa lôi tùm lum cũng đừng thắc mắc
P/s﹏✍
☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Đô thị ,hài văn ⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠ Facebook: [email protected] hoặc gửi tin nhắn web nếu có thắc mắc hay lỗi cv truyện⋆
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆