Truyện Nhà Ta Giếng Cổ Thông Tây Du (dingdaren)

Nhà Ta Giếng Cổ Thông Tây Du

Nhà Ta Giếng Cổ Thông Tây Du

Tác giả:
dingdaren
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nông thôn nhà cũ, rơi vào giếng cổ!
Mới nhất:
Chương 14:: Làm sao dám xuống tới (2 tháng trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 24 người đánh giá
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Nhà của ta giếng cổ thông Tây Du 】

Trần Nhuận thất nghiệp về tới lão gia tiểu viện ở tạm, lại phát hiện nhà mình lão trong sân cái kia một cái giếng cổ có động thiên khác, dĩ nhiên đi thông một chỗ Long Cung bên trong.

Cái này Long Cung cũng không đơn giản, dĩ nhiên là Tây Du thế giới Đông Hải Long Cung.

Vì vậy từ lúc này *, Tây Du thế giới, Đông Hải Long Cung bảo khố trong bảo bối luôn là vô cớ mất tích, .

Bình thường thông thường hiện thực thế giới, lại nhiều hơn một vị siêu phàm vô địch Tiên Nhân.

Dùng Tây Du thế giới tài nguyên, thành tựu hiện thực thế giới Vô Thượng Thánh Nhân.

TRUYỆN FREE, TXT CÓ ĐẾN 441C, SAU KHI HẾT TXT TA MUA ẢNH VỀ SCAN TIẾP.

KIM SA, HỎA TINH. KIM ĐẬU BONUS CHƯƠNG ẢNH KHI HẾT TXT.