Truyện Người Khác Đều Gọi Ta Là Đại Hoàn Khố (Du Thiên Tước)

Người Khác Đều Gọi Ta Là Đại Hoàn Khố

Người Khác Đều Gọi Ta Là Đại Hoàn Khố

Tác giả:
Du Thiên Tước
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Dường như đã có mấy đời
Mới nhất:
Chương 85: Ứng Hối Đan (14 giờ trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 8 người đánh giá
Tiểu hoàn khố hoành hành trong thôn, ỷ thế hiếp người.

Đại hoàn khố ổn thỏa điện đường, một lời mà thiên hạ kinh.

Tiểu hoàn khố giết người,nói lời thô bỉ ngang ngược càn rỡ.

Đại hoàn khố giết người, phong hoa tuyết nguyệt, trong lúc nói cười máu phun ra năm bước.