Truyện Nghịch Hành Chư Thiên Vạn Giới (Phong Thủy Cư Sĩ)

Nghịch Hành Chư Thiên Vạn Giới

Nghịch Hành Chư Thiên Vạn Giới

Tác giả:
Phong Thủy Cư Sĩ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kiếm Tiên Trần Cận Nam
Mới nhất:
Chương 710: Phật Đạo, ngay ở dưới chân (1 tuần trước)

Đánh giá

7.9
Đã có 10 người đánh giá
Đi ngược chiều Chư Thiên Vạn Giới giới thiệu tóm tắt: luyện võ, mới đầu khó, trung gian khó, càng về sau càng khó.

Võ giả, đỉnh thiên lập địa.

Thiếu niên Tông Sư, một người một súng, đi ngược chiều Chư Thiên, chinh chiến Vạn Giới