Truyện Muội Chỉ Không Phải Là Người (Lang Ảnh Tử)

Muội Chỉ Không Phải Là Người

Muội Chỉ Không Phải Là Người

Tác giả:
Lang Ảnh Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Không thể tưởng tượng nổi tai nạn trên không
Mới nhất:
Chương 125: Chiến đấu trên đường phố (2 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Vạn vật đều có linh, có linh tức có trí khôn, tuệ giả tự có thể ngôn ngữ. Nhân có nhân ngôn thú có thú ngữ, nhật nguyệt núi sông thậm chí còn bàn ghế, lâu năm lâu ngày người vật đều có ngôn ngữ, người phàm lại có tai như điếc làm như không thấy.

Ở trong rừng rậm đô thị sắt thép mịt mờ, ẩn tàng một đám đặc biệt Linh Ngữ Sư.