Truyện Một Vùng Một Đường Chi Đại Kỳ Ngộ (Hồng Mông Thụ)

Một Vùng Một Đường Chi Đại Kỳ Ngộ

Một Vùng Một Đường Chi Đại Kỳ Ngộ

Tác giả:
Hồng Mông Thụ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đuôi nát hạng mục
Mới nhất:
Chương 324: Bị cải biến nhân sinh (đại kết cục) (1 tháng trước)

Đánh giá

Tại gặp phải đủ loại thời điểm khó khăn, dứt khoát xa tới hải ngoại phát triển, khi tất cả mọi người nhận định hắn không đạt được gì lúc, hắn lại ra sức mà lên, một mang một đường đông trong gió dẫn theo một đám người đi lên làm giàu con đường, bắt lấy này phát triển đại kỳ ngộ, thực hiện nhân sinh của mình mộng tưởng