Truyện Mạt thế nhiệm vụ hệ thống (Mị ảnh hồng)

Mạt thế nhiệm vụ hệ thống

Mạt thế nhiệm vụ hệ thống

Tác giả:
Mị ảnh hồng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Mạt thế phủ xuống tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh h
Mới nhất:
Chương 187:: Gặp lại đại tiên tri (3 tháng trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 61 người đánh giá

Ngươi muốn biết vì sao hùng bá nhất phương khủng long sẽ tiêu thất sao? Ngươi muốn biết vì sao Địa Cầu từng có băng hà thế kỷ sao? Ngươi muốn biết vì sao Hậu Nghệ biết tiến hành bắn mặt trời sao?

Địa Cầu lại một lần nữa tiến hành hủy diệt tính mạt thế thời đại, một cái bị thần lựa nhân loại đem mang ngươi phá giải đây một loạt vấn đề, cứu vớt thế giới không phải nói nói mà thôi.