Truyện Mạt thế kiếm lâm (Trư Mộng)

Mạt thế kiếm lâm

Đánh giá

9.5
Đã có 62 người đánh giá

thần kỳ mênh mông quy tắc bao phủ Địa Cầu, đương thiên năm không đổi địa thế di động.

Khi đáng sợ dị thú tập kích nhân loại, khi tương lai hết thảy đều tất nhiên ngục.

Đây là một cái khát vọng bị cứu vớt thế giới, đây là một cái ở tuyệt vọng trong tìm kiếm hy vọng thế giới!

Hò hét! Khóc! Gào thét! Tan vỡ! Chết lặng!

Mọi người trong bóng đêm bước ra, cầu xin một tia quang minh!