Truyện Mạt Thế Chi Chiến Thần Hệ Thống (Đầu Phá Huyết Lưu)

Mạt Thế Chi Chiến Thần Hệ Thống

Mạt Thế Chi Chiến Thần Hệ Thống

Tác giả:
Đầu Phá Huyết Lưu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiên Địa đột nhiên biến
Mới nhất:
Chương 824: Sau đó tổ tinh chính là thiên hạ của ngươi (kết cục) (1 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 213 người đánh giá

Vị diện trong lúc đó va chạm, ma sát ra khó mà tin nổi đốm lửa! Không biết sinh vật, biến dị động vật, dị hoá nhân loại, tàn dư nhân loại sẽ đi theo con đường nào? Lữ thị hậu nhân Lữ Tiểu Bố, ở tận thế đến thời khắc kích hoạt Chiến Thần hệ thống! Cắt xem Tiểu Bố ở này lớn tận thế giết ra một cái Chiến Thần con đường!