Truyện Marvel Người Rong Ruổi (Thủy bình cầm sơn.)

Marvel Người Rong Ruổi

Marvel Người Rong Ruổi

Tác giả:
Thủy bình cầm sơn.
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xuyên qua đến Marvel thế giới?
Mới nhất:
chương 447: Cao thủ quần thể đối kháng (2 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 31 người đánh giá
Phương Lãnh bởi vì một lần ngẫu nhiên thu được một trương MARVEL vũ trụ giấy thông hành, xuyên qua đến rồi thế giới kia. Cái này dĩ nhiên là Marvel thế giới, nơi này có người sắt, có người nhện, có Captain America, Lôi Thần, Wolverine bọn họ, còn có đám dã tâm bừng bừng nhân vật phản diện!

Càng kinh ngạc chính là mình lại đang quá trình chuyển kiếp trong thân thể thu được biến dị, đôi tiến hóa vi siêu năng lực chuyển hoán mắt, có thể thấy rõ cùng chuyển hoán siêu cấp anh hùng siêu năng lực thay đổi cho mình sử dụng.

Đương nhiên, chuyển hoán bất đồng cường độ siêu năng lực cùng tự thân đúng chuyển hoán mắt vận dụng tài nghệ có quan hệ. Chuyển hoán mắt phải trải qua rèn đúc mới có thể có mạnh hơn đề cao, mới có thể chuyển hoán mạnh hơn siêu năng lực.

Ở Marvel thế giới, thả xem Phương Lãnh làm sao lợi dụng theo mình siêu năng lực chuyển hoán mắt đi trở thành.

Cùng theo người nhện đấu Green Goblin, cùng theo người sắt sung sướng, cùng theo Avenger cùng nhau đối kháng Alltronic.

Đã có siêu cấp anh hùng, ta muốn ở anh hùng thế giới rong ruổi!