Truyện Marvel Chi Nguyên Lực Thức Tỉnh

Marvel Chi Nguyên Lực Thức Tỉnh

Marvel Chi Nguyên Lực Thức Tỉnh

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

8.1
Đã có 17 người đánh giá
Cách bộ thứ nhất sắt thép chiến y xuất hiện còn có hai năm.

Cách Captain America phá băng mà ra còn có ba năm.

Cách lần thứ nhất New York đại chiến còn có bốn năm.

Ở trong New York City, một tên gọi là Peter. Parker thanh thiếu niên, đã thức tỉnh cùng nguyên lai quỹ tích hoàn toàn khác biệt siêu năng lực.

Mà toàn bộ thế giới, đều sẽ vì hắn mà thay đổi!

Đây là một tiểu nhân vật, tại Marvel thế giới từ tầng dưới chót nhất bắt đầu, từng bước một quật khởi cố sự!