Truyện Mang theo Sharigan xông Dị Giới (Đan kỳ thiên hạ)

Mang theo Sharigan xông Dị Giới

Mang theo Sharigan xông Dị Giới

Tác giả:
Đan kỳ thiên hạ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: mai táng, bị sét đánh!
Mới nhất:
Thứ 25 chương mới tinh thiên địa thời đại (hạ) tiểu thuyết: Mang theo Sharigan xông Dị Giới T (2 tuần trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 310 người đánh giá

Thiếu niên mang theo Sharigan, xuyên việt qua dị giới mà đến, Đan Câu Ngọc Thấy rõ, Song Câu Ngọc copy, Tam Câu Ngọc Ảo Thuật, Mangekyo Sharingan, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, Cửu Câu Ngọc Luân Hồi Sharigan.

Lại nhìn Tần Đan như thế nào bằng vào Sharigan, ngang dọc Dị Giới!

Cảnh giới trong dị giới : Võ giả -> Đại võ giả ->Độ Linh Cảnh -> đại viên mãn ?

(hơn 1k1c - đã full BY Kiếm SẦU) ~!