Truyện Ma Viên Đại Đế (lenin)

Ma Viên Đại Đế

Ma Viên Đại Đế

Tác giả:
lenin
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0_ Ngô Văn Phương
Mới nhất:
Chương 5 Bánh rơi lên đầu ta! (8 tháng trước)

Đánh giá

Một bầy khỉ đột khiên theo một nữ tử xinh đẹp tiến đến khỉ đột đầu đàn phòng.

" Đây là? " Khi đột đầu đàn cau mày hỏi.

" Bẩm đại vương, tên nhân loại xấu xí này lén luốt bên ngoài, chúng thần nghi ngờ hắn có ý đồ xấu nên bắt lại! " Một đầu khỉ đáp.

" Được rồi, để nhân loại này lại, các ngươi lui ra đi! " Khỉ đầu đàn ra lệnh.

" Vâng, đại vương! "

. . .