Truyện Mã Lan Sơn Ngoại Truyện (Phong luyến Sam Trứ)

Mã Lan Sơn Ngoại Truyện

Mã Lan Sơn Ngoại Truyện

Tác giả:
Phong luyến Sam Trứ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Không đánh nhau thì không quen biết
Mới nhất:
Chương 11: Vương nhân phổ đêm đi Duyên An phủ sử thái rồng đùa giỡn Sử gia xuân (2 tháng trước)

Đánh giá

Ta đặc biệt thích xem khoái hoạt đại bản doanh, cho nên viết quyển sách này đến ủng hộ bọn họ, đồng thời cũng hi vọng mọi người đến ủng hộ bọn họ, cho nên hi vọng Hà lão sư, Na Na tỷ, Gia ca. Đào ca, Hân tỷ chớ có trách ta a.

Lời tác giả, ta cũng thích xem khoái lạc đại bản doanh nên convert đọc chơi. Ai có cùng sở thích vào cùng đọc cùng thảo luận.

Tên truyện kì thự là "Mã Lan Pha ngoại truyện" pha là đồi dốc nên ta đổi thành Mã Lan Sơn cho quen thuộc.
Tác nó chán đời quá quit r có được mấy chương thôi. Ta sẽ cố gắng. Ae nào có tâm thì lấy về viết thêm hay stac lại cũng đc. Ta nghiện cả truyện lẫn Happy Camp. Tác nó viết cũng kém lắm, ủng hộ tinh thần th.