Truyện Long Vương Đại Nhân Tại Thượng (Vũ ma)

Long Vương Đại Nhân Tại Thượng

Long Vương Đại Nhân Tại Thượng

Tác giả:
Vũ ma
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 sáng sớm phấn đấu
Mới nhất:
Chương 51: Giữa trận, bất ngờ ám sát (5 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Dời sông lấp biển siêu cấp sủng thú chiến sĩ bao phủ tại lịch sử Trường Hà.

Văn minh cơ giới tại Sa trùng tộc vây khốn bên trong quật khởi.

Từng là Thương Long chiến sĩ đã tiêu thất, hiện giờ Thần Cơ giáp thủ hộ nhân loại văn minh.

Trương Thanh Dương cùng kia ngạo kiều mèo, trong lúc lơ đãng bước lên tìm kiếm sủng thú văn minh trường chinh...

Cvt: Thế giới hiện tại lấy Cơ Giáp làm chủ, main có thiên phú tuyệt đỉnh nhưng bị tai nạn nên không thể lái cơ giáp được nữa. Vì thế main phải đi nghiên cứu hệ thống Sủng Thú đã bị mai một...