Truyện Linh Khí Khôi Phục Thời Đại Hổ (Mộc Tử Điền Tâm Mẫn)

Linh Khí Khôi Phục Thời Đại Hổ

Linh Khí Khôi Phục Thời Đại Hổ

Tác giả:
Mộc Tử Điền Tâm Mẫn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Mèo to
Mới nhất:
Chương 378: Hồ ly tinh này có vấn đề? (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Nhìn một trận lưu tinh, biến thành một con hổ, vẫn là vườn bách thú lão hổ.

Toàn bộ thế giới từ khi mình biến làm lão hổ bắt đầu, liền thay đổi hoàn toàn.

Quỷ hồn, yêu loại, Linh thú, cái gì cần có đều có.

Quyển sách không có khuynh hướng hoá hình, nếu như muốn nhìn hoá hình tán gái đại khái là không thấy được.

Cũng không phải thuần túy chiến đấu văn, chủ yếu là béo hổ thường ngày.

Ân, cứ như vậy!

Mèo to quyết định phấn khởi phản kháng!