Truyện Lão Công Ta Là Thi Vương (Tiểu Ô - 小污)

Lão Công Ta Là Thi Vương

Lão Công Ta Là Thi Vương

Tác giả:
Tiểu Ô - 小污
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:
Mới nhất:
Chương 424: Phiên ngoại (Lâm Mông) xong (2 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Kiếp trước nàng bị Lục Trà biểu làm hại, rơi vào chết không toàn thây hạ tràng.
Trọng sinh trở về, nàng thề phải đem thiếu nàng từng cái đòi lại.
Nàng một thế này chỉ muốn hảo hảo còn sống, bảo vệ mình người nhà, chỉ là cái kia người nào người nào người nào, ngươi quấn lấy ta làm cái gì?
Thi Vương: Đây là ta địa bàn
Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút ra, kiềm chế bao phục: Ngươi không đi ta đi
Thi Vương một tay ôm nàng, khóe miệng mang theo cười xấu xa: Ngươi dám bắt cóc ta người? ....