Truyện Lão Bà Của Ta Là Nữ Thủ Phú (Nhị Lưỡng Ngũ Hoa Nhục)

Lão Bà Của Ta Là Nữ Thủ Phú

Lão Bà Của Ta Là Nữ Thủ Phú

Tác giả:
Nhị Lưỡng Ngũ Hoa Nhục
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Ta bao dưỡng ngươi đi
Mới nhất:
Chương 127 : Trước tiên xin lỗi (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Bạch Liên Hoa: "Đây là ngươi năm nay phí tổn, hai chúng ta rõ ràng!"

Trần An Ca: "Vì cái gì?"

Bạch Liên Hoa: "Ta phá sản rồi!"

. . .

Trần An Ca (suy tư hình dáng): "Nếu không. . . Ta nuôi dưỡng ngươi đi!"