Truyện Làng Giải Trí Hỏa Bạo Thiên Vương (Phạm Thần)

Làng Giải Trí Hỏa Bạo Thiên Vương

Làng Giải Trí Hỏa Bạo Thiên Vương

Tác giả:
Phạm Thần
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Quần chúng diễn viên cùng đến từ tương lai dời
Mới nhất:
Chương 797: Đại Kết Cục (1 ngày trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 7 người đánh giá
Năm 2005, toàn dân tuyển tú dậy sóng tiến đến, làng giải trí người mới càng ngày càng nhiều, năng lượng hỗn xuất đầu lại càng ngày càng ít, bị người ghi khắc ít càng thêm ít.

Cảng Ngu tiếp tục suy sụp, đạo diễn diễn viên đoàn thể Bắc Thượng.

Đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại.

Một năm này, La Mạch tại Hoành Điếm trải qua phiêu bạt không chừng Vai quần chúng kiếp sống, nguyên bản sinh hoạt đã ảm đạm không ánh sáng, nhưng ngay vào lúc này, hắn lấy được một người đến từ tương lai siêu cấp Ổ Cứng Di Động. . .

Sau đó, Hoa Ngu truyền kỳ bắt đầu.

Quét ngang đại lục, công phạt Âu Mỹ. Phạm Thần trở về giải trí, vì mọi người mới viết giải trí siêu cấp truyền kỳ.

☯ Các bài hát trong truyện CV by Vɪя͢ʊ͋s :

http://truyencvbyviruss.webstarts.com/blog/post/nhac-trong-truyen-cua-virus

☯ Cầu nguyệt phiếu - 9-10 điểm cuối chương ( nếu có ) - Cho 5 sao -đậu- v.v.v

☯ 797 Chương - Full
☯ Lịch ra chương : 100 chương /ngày