Truyện Kinh Thế Tiên Tôn (Mộng Tựa Lưu Sa)

Kinh Thế Tiên Tôn

Kinh Thế Tiên Tôn

Tác giả:
Mộng Tựa Lưu Sa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Cướp sạch Địa Phủ
Mới nhất:
Chương 460:: Vạn năm một vòng chiến tranh (3 năm trước)

Đánh giá

9
Đã có 57 người đánh giá
"Ta là một cái lá gan tương đối lớn người ."

"Người khác không làm được, ta không nhất định làm không được ."

Gan lớn tự tin Cao Tiến làm một cái kinh thiên đại án sau bị đánh gục, đi vào địa phủ đầu thai, nhưng toàn bộ dường như toàn bộ tự động cơ khí vận chuyển Địa Phủ xuất hiện một cái nho nhỏ trục trặc, làm cho Cao Tiến nắm lấy cơ hội, gan to bằng trời, Địa Phủ bị hắn cướp sạch một vòng, Lục Đạo Luân Hồi cũng tuyển trạch tốt nhất một đạo đầu thai . . .