Truyện Không Cần Phấn Đấu Tiểu Bạch Kiểm (Trần Thất Thất)

Không Cần Phấn Đấu Tiểu Bạch Kiểm

Không Cần Phấn Đấu Tiểu Bạch Kiểm

Tác giả:
Trần Thất Thất
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01 : Ta mục tiêu là nhường phú bà vui vẻ
Mới nhất:
Chương 506: A, nam nhân (đại kết cục) (2 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 90 người đánh giá
"Sở Hà, kéo « Nhị Tuyền Ánh Nguyệt » cho ta nghe."

"Tốt lão bà."

"Sở Hà, ta phải nghe ngươi hát chỉ đoản tình trường."

"Tốt lão bà."

"Sở Hà, đi lên đi ngủ."

"Không có ý tứ, ta bán nghệ không bán thân."

Đinh, đến từ lão bà vui vẻ giá trị -10000!

Ai, ta chỉ muốn làm cái không phấn đấu tiểu bạch kiểm, lại đi đến nhân sinh đỉnh phong, bất đắc dĩ a!