Truyện Khoa Kĩ Truyền Bá Hệ Thống (Ca Thị Lão Tam)

Khoa Kĩ Truyền Bá Hệ Thống

Khoa Kĩ Truyền Bá Hệ Thống

Tác giả:
Ca Thị Lão Tam
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khoa học kỹ thuật lời đồn hệ thống
Mới nhất:
Chương 1: Khoa học kỹ thuật lời đồn hệ thống (1 tháng trước)

Đánh giá

Giới thiệu vắn tắt: Trăm vạn năm trước chân tướng lịch sử,

Bị trong phong ấn đại lục,

Hung tàn tà ác giác ma tộc,

Thần bí khó lường Thiên Dực nhất tộc.

Đặc sắc nội dung

Thú thật ta cũng ko biết nội dung là gì giới thiệu cóa nhiu đó... Để làm rồi cập nhật thêm hơn 800 c ko sợ đói thuốc....