Truyện Khắp Nơi Đều Là Cửa Truyền Tống (Lưu Lãng Nguyệt Quang)

Khắp Nơi Đều Là Cửa Truyền Tống

Khắp Nơi Đều Là Cửa Truyền Tống

Tác giả:
Lưu Lãng Nguyệt Quang
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Xuyên qua
Mới nhất:
Chương 91: Nội bộ phân phối (7 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Hố mới.

Thông hướng dị thế giới cửa truyền tống không ngừng hiện lên, nhân loại bước lên một đầu hoàn toàn mới tiến hóa chi lộ.

Hết thảy truyền kỳ cùng bảo tàng đều ở sau cửa, mà ngươi có vì này đánh cược tính mạng giác ngộ, thế là, vĩ đại mạo hiểm bắt đầu.