Truyện Khai Thiên Lục (Huyết Hồng)

Khai Thiên Lục

Khai Thiên Lục

Tác giả:
Huyết Hồng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0: Kíp nổ.
Mới nhất:
Chương 261: Không rơi chi thành (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Vạn vật nguồn gốc từ hỗn độn, song xoắn ốc chất chứa hết thảy chung cực chi bí.

Hư không sụp đổ, chư thần sớm đã theo gió tiêu tán; hết thảy trong truyền thuyết thánh hiền, tại tuế nguyệt trường hà bên trong chỉ để lại ảm đạm hình chiếu.

Mặt trời lặn không còn mọc lên, Trăng rơi không còn lộng lẫy, đầy trời sao sáng sớm đã trở thành hư ảo, văn minh cùng trí tuệ bị vô biên hắc ám bao phủ cùng ma diệt.

Vạn tộc cầu sinh, phong vân tái khởi, đại tranh chi thế, một tay khai thiên, huyết chiến chư phương, bổ ra một đầu bằng phẳng thông thiên Đại Đạo!

Huyết Hồng sách mới, cùng tác Vạn Giới Thiên Tôn.