Truyện Huyền Huyễn Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn (57101051)

Huyền Huyễn Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn

Huyền Huyễn Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn

Tác giả:
57101051
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vũ Đạo Thế Giới Hàng Lâm
Mới nhất:
Chương 310: Viên đá thời gian (bảy càng) (16 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 8 người đánh giá
Một người độc tung hoành thiên hạ biết, một kiếm chặt đứt Vô Song Thành.

Hàng Ma thế giới, Phật Tổ lực ** Như Lai.

Đại Thoại Tây Du thế giới, sức một mình chém chết ngàn vạn Tiên Phật.

Hy Lạp thế giới, ** Olympia Chúng Thần.

Vạn Thiên Thế Giới, Độc Đoạn Vạn Cổ ...

P/s : Tung hoành ngang dọc các thế giới