Truyện Huyền Huyễn Chi Vô Song Rút Thưởng (Siêu Thần Đại Đường Hồng Hoang)

Huyền Huyễn Chi Vô Song Rút Thưởng

Huyền Huyễn Chi Vô Song Rút Thưởng

Tác giả:
Siêu Thần Đại Đường Hồng Hoang
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vô song rút thưởng hệ thống
Mới nhất:
Chương 763: Chữa bệnh. (2/ 5, cầu đính duyệt) (1 tuần trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 11 người đánh giá
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Huyền Huyễn chi vô song rút thưởng 】
Thế gian không tiên, đường ở phương nào? Sinh Mệnh Cấm Khu, ai chúa tể?

Thần Táng Chi Uyên, sở chôn người phương nào? Đại Đế chưa chết, cớ gì ? Ngủ đông?

Đây là một cái Hoàng Kim đại thế, trước kia các loại, cuối cùng rồi sẽ tại một thế này chung kết...

Tiêu Phàm thân mang Vô Song Rút Tưởng Hệ Thống, được Ngoan Nhân Đại Đế chi truyền thừa -- Thôn Thiên Ma Công, đồ Đế trảm Ma.

TRUYỆN FREE. HƠN 700C.