Truyện Hương Thôn Thủ Phú (Bạch Hồ Loan)

Hương Thôn Thủ Phú

Hương Thôn Thủ Phú

Tác giả:
Bạch Hồ Loan
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chín mươi lăm Niên Trương Loan
Mới nhất:
Chương 627 đều sẽ có 1 cái kết thúc (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Nông thôn thủ phủ giới thiệu tóm tắt: năm 1995!

Bách sùng huyện Bá Đầu Hương Bạch Hạc thôn,

Một năm này, lão Trương gia nhận thầu bạch hồ loan,

Trương Thần sống lại ở trước lễ quốc khánh tịch Trương Loan đại đội.

Vọng phụ Thành Long, để cha nuôi cá,

Sửa đường,

Mua đất,

Mua cổ phiếu --

Không cẩn thận, lão Trương gia từ bần nông và trung nông đã biến thành Trương Loan thủ phủ!