Truyện Hư Không Nổi Loạn

Hư Không Nổi Loạn

Hư Không Nổi Loạn

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Trụ sở tổng bộ NASA tại Mỹ.
..........píp...........píp...........píp
Báo cáo.................
Tàu còn thoi ATGX269, phát hiện vật thể lại rơi xuống Địa Cầu.
...........píp píp píp.........
" alo còn ai giữ máy không " : Jamise nói.
Ầm Ầm .................Píp ...........píp píp píp.........
...........píp píp píp.........
...........píp píp píp.........
...........píp píp píp.........
...........píp píp píp.........
...........píp píp píp.........
...........píp píp píp.........
...........píp píp píp.........
...........píp píp píp.........

Thông tin đã bị ngắt ......................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~