Truyện Hồng Hoang Thần Đế (Tam Thiên Đạo)

Hồng Hoang Thần Đế

Hồng Hoang Thần Đế

Tác giả:
Tam Thiên Đạo
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nuôi rồng
Mới nhất:
Chương 1312: Bát Giai cuồng ma ngã xuống đất (5 tháng trước)

Đánh giá

★ hỏa bạo tân lưu phái ★

Thượng Cổ Thần Long bị cường địch đánh hạ thiên lộ, hóa thành cầu gỗ trấn áp tại hoàn trấn ngoại ô hơn ngàn năm, cho đến một thiếu niên chân thọt đem đánh thức tái hiện long thân. Vốn tưởng rằng này đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ chân thọt thiếu niên lại cũng vậy...

1,500 năm trước, Long Thần Bí Hý bị cừu gia rút hết Long Gân, hóa thành cầu gỗ cấm với dòng sông. Lăng Phong là cứu cha, lầm vùi lấp Bí Hý với tuyệt cảnh, mà Bí Hý cũng muốn mượn Lăng Phong thân thể trở lại thiên lộ. Nhân long hợp nhất, thời không biến số, từ nay Lăng Phong lấy nhỏ tàn thân thể, bằng ngạo cốt vào Huyền Môn, Trục Lộc thế giới Đông Khôn. Chỉ tin ta mệnh không do trời! .

✬✬✬ : Tình trạng đang ra 2000 chương
✬✬✬ : Top 1 các loại bảng xếp hạng, các nhân viên thử độc bên trung quốc vẫn còn sống !
✬✬✬ : Lịch ra chương : Buổi tối các ngày trong tuần
✬✬✬✬✬✬ cầu các loại ủng hộ lấy động lực tăng tốc !
Nếu truyện ko đúng sở thích xin hãy quay lại, đừng troll vote, chấm điểm thấp. cảm ơn!