Truyện Hồng Hoang Tầm Đạo Giả (Thổ Đậu Tiên Dương Dụ)

Hồng Hoang Tầm Đạo Giả

Hồng Hoang Tầm Đạo Giả

Tác giả:
Thổ Đậu Tiên Dương Dụ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Long Tiềm Uyên, Trọng Sinh Hỗn Độn
Mới nhất:
Chương 2: Cuộc Sống Trong Hỗn Độn (2 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Kiếp này, ta chắc chắn đạp vỡ đạo đỉnh, tìm kiếm đạo bờ đối diện!

Đại đạo rốt cuộc là thần mã? Đại đạo thật là chí cao vô thượng duy nhất tồn tại? Hắn vì cái gì nhất định phải Bàn Cổ đi khai thiên? Thiên đạo lại là cái gì? Khai thiên tích địa lại rốt cuộc là vì cái gì?