Truyện Hồng Hoang Ta Là Khổng Tuyên (Đấu Chiến Thánh Phật)

Hồng Hoang Ta Là Khổng Tuyên

Hồng Hoang Ta Là Khổng Tuyên

Tác giả:
Đấu Chiến Thánh Phật
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Mạnh nhất thu về hệ thống
Mới nhất:
Chương 399: Đại trận đều ra (cầu toàn mua) (2 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 16 người đánh giá
[ b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Hồng hoang ta là Khổng Tuyên ] mang theo mạnh nhất thu về hệ thống, xuyên việt đến còn chưa xuất thế Khổng Tuyên trên thân.

Ngũ Sắc Thần Quang, không có gì không xoát! Thu về hệ thống, không có gì không thu! Một xoát một thu, Thiên Tác Chi Hợp!

Lại nhìn ta như thế nào nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát với bên ngoài.

Chư thiên vạn giới, duy ta độc tôn. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )