Truyện Hồng Hoang Chi Thần Hoàng Kỷ Nguyên (mông muội vị tri dã)

Hồng Hoang Chi Thần Hoàng Kỷ Nguyên

Hồng Hoang Chi Thần Hoàng Kỷ Nguyên

Tác giả:
mông muội vị tri dã
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương : Phần đệm
Mới nhất:
Chương 808: Đại Kết Cục (2 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 21 người đánh giá
Chủ giác giáng lâm tại Thiên Địa Sơ Khai đại kiếp chưa lên thời điểm, thời kỳ này không có cái gì xác định, tất cả mọi thứ đều đang thăm dò, Hồng Quân, Nguyên Thủy, Nữ Oa mấy người mấy người các lộ đại thần đều đang đuổi tìm con đường của mình. Để cho chúng ta đi theo chủ giác đến thăm dò cái này không biết lại huyễn lệ Hồng Hoang Thế Giới đi!

truyện đã full. ngày 50c. mong mọi người ủng hộ. cầu vote đánh giá cvt 9-10. cám ơn