Truyện Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo (Thần Tiên Ái Phàm Trần)

Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo

Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo

Tác giả:
Thần Tiên Ái Phàm Trần
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hồng Hoang Minh Hà
Mới nhất:
Chương 84: Đạo không dừng tận (3 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 25 người đánh giá
Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo giới thiệu tóm tắt Bàn Cổ khai thiên, vô cực Hồng Hoang, đạo tổ Hồng Quân, Tam Thanh, mười hai tổ vu, Tây Phương hai thánh, Nữ Oa, Đế Tuấn Thái Nhất ·····, bọn họ đều có thuộc về mình truyền kỳ, mà thân là biển máu chi tổ Minh Hà lại không lưu lại cái gì chân chính truyền kỳ, một đến từ hậu thế kỹ thuật trạch nam biểu thị rất không phục, xem ta Đại Minh Hà Vấn Đạo cầu tiên, dùng thông minh nghiền ép tất cả, chuyên trì các loại không phục