Truyện Hỗn Thế Nông Dân Chi Ta Tùy Thân Thế Giới (Chung cực hắc động)

Hỗn Thế Nông Dân Chi Ta Tùy Thân Thế Giới

Hỗn Thế Nông Dân Chi Ta Tùy Thân Thế Giới

Tác giả:
Chung cực hắc động
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: không có tiền như thế dưỡng hài tử
Mới nhất:
Chương 621: Bừng tỉnh như mộng (đại kết cục) (1 năm trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 10 người đánh giá
Đổng Sơn Hà thu được một cái không gian ,

Một cái thứ thiệt thế giới ,

Từ đây Đổng Sơn Hà sinh hoạt liền bị thay đổi.

Ngươi muốn một Hãn Huyết Bảo mã , ta lập tức cho ngươi bắt một đến,

Ngươi muốn một cái ngàn năm nhân sâm , cái này cho ta tìm một chút ,

Gì đó ? Ngươi muốn một cái Hùng Miêu ? Hư , nhỏ tiếng một chút! Chúng ta lên giường lại nói.