Truyện Hỗn Tại Marvel Đương Pháp Gia (Giá Vụ)

Hỗn Tại Marvel Đương Pháp Gia

Hỗn Tại Marvel Đương Pháp Gia

Tác giả:
Giá Vụ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cuối cùng 1 cái ma pháp sư
Mới nhất:
Chương 200: Thần tộc đánh nhau phương thức 【 ba / năm 】 (1 tháng trước)

Đánh giá

8
Đã có 2 người đánh giá
【 nhân vật chính Boss lưu, không sáo lộ 】

Điệu thấp là không thể nào, đời này cũng không thể điệu thấp, siêu anh hùng cũng sẽ không đương, chính là cài bức, mù chơi loại này, mới có thể duy trì được sinh hoạt.

Đến Marvel cảm giác a... Liền cùng về nhà đồng dạng! Ở nhà so cái này nhàm chán nhiều! Nơi này lão ca từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, mỗi lần ta vỗ bàn, bọn hắn liền tâm bình khí hòa cùng ta giảng đạo lý, siêu thích!

==

PS: Cố sự, người thiết làm người làm chuẩn!