Truyện Hoang Dã Ngục (Ngũ Lận)

Hoang Dã Ngục

Hoang Dã Ngục

Tác giả:
Ngũ Lận
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Đỉnh Quyết Đấu
Mới nhất:
Chương 53 : Tỷ Thí (1 ngày trước)

Đánh giá

Hoang dã đại lục, ma thú tung hoành, vạn tộc san sát, quần hùng tranh đua, nhưng mà hết thảy đều lấy thực lực vi tôn. Ở chỗ này, kẻ yếu khốn cùng thất vọng, thân bất do kỷ; cường giả phất tay trời sụp đất nứt, chúng sinh toàn run. Ở đại loạn một cái từ nhỏ cha mẹ song vong cô nhi lưng đeo huyết hải thâm thù ở tàn khốc thế giới đi bước một trưởng thành.......