Truyện Hỏa Ảnh Chi Viện Trưởng Đại Nhân (Tư Đồ Thanh Hỏa)

Hỏa Ảnh Chi Viện Trưởng Đại Nhân

Hỏa Ảnh Chi Viện Trưởng Đại Nhân

Tác giả:
Tư Đồ Thanh Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương mở đầu
Mới nhất:
Chương 262: Hatake Sakumo (4 tháng trước)

Đánh giá

8
Đã có 26 người đánh giá
Hỏa ảnh chi viện trưởng đại nhân tóm tắt: www.uukanshu.net một cái trạch nam ngoài ý muốn đi vào hỏa ảnh thế giới, xuất thân liền tự mang hai đại gia tộc huyết kế giới hạn, đây là muốn trời cao tiết tấu a, cái gì muốn ta làm hỏa ảnh, đánh chết cũng không làm, ta chính là phải làm viện trưởng nam nhân
******************************
tiếp tục đào hố hơn 200 c mọi người leo cho có sức khỏe tốt =))

*****************************
cảm thấy hay cho mình 5* nhá :#