Truyện Hệ Thống Người Sáng Lập (Lương Tâm)

Hệ Thống Người Sáng Lập

Hệ Thống Người Sáng Lập

Tác giả:
Lương Tâm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cảm nhân tình huynh đệ
Mới nhất:
Chương 26: Có bệnh (8 tháng trước)

Đánh giá

Ta long bào gia thân, ta phú khả địch quốc. Ta quyền khuynh thiên hạ, ta tiêu tiền như nước. Ta học rộng tài cao, ta trí dũng song toàn. Ta anh tuấn tiêu sái, ta phong lưu phóng khoáng. Ta cùng thế vô địch, ta vạn chúng chú mục.

Ta tỉnh, phát hiện đây hết thảy đều là thật.

Bởi vì ta là hệ thống chi chủ —— Chư Thiên Vạn Giới tất cả hệ thống người sáng lập.

Xin chú ý, phía trước cao năng!