Truyện Tổng Hợp Cách Đấu Chi Vương (Hồ Du)

Tổng Hợp Cách Đấu Chi Vương

Tổng Hợp Cách Đấu Chi Vương

Tác giả:
Hồ Du
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hoàn mỹ một ném
Mới nhất:
Chương 239: Một đôi đồ tể (4 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 12 người đánh giá
Nhiệt huyết khuấy động, tiếu ngạo đấu trường! Từ quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối đến bế quẳng, quấn cầm, từ đứng thẳng kiểu vật lộn đến không hạn chế cách đấu, trên lôi đài vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tranh tranh thiết cốt, cũng vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu quang mang bắn ra bốn phía chém giết tràng diện! Đây là một cái kiệt ngạo quyền thủ buồn vui cố sự...