Truyện Hai Cái Ma Ngẫu (Tây Sơn Dao)

Hai Cái Ma Ngẫu

Hai Cái Ma Ngẫu

Tác giả:
Tây Sơn Dao
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mổ heo thiếu niên
Mới nhất:
Chương 409: Khải Ngân di vật (1 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 9 người đánh giá
Một cái linh hồn không trọn vẹn, không cảm giác được cảm xúc thiếu niên.

Hai cái tính cách khác lạ, sống nương tựa lẫn nhau Ma Ngẫu.

Chín tòa thế chân vạc quần châu, uẩn dưỡng vạn vật hoành bia.

Một đoạn xúc động lòng người anh hùng lịch sử trưởng thành. . .

Vật cực tất phản, đây là một bộ củi mục tới trình độ nhất định, sinh ra chất biến cố sự.